Nieuwetijdskinderen en Massagetherapie

Nieuwetijdskinderen

De kinderen en jongeren van deze tijd zitten anders in hun vel dan mensen uit voorgaande generaties. Dit is het gevolg van de evolutie van het menselijk bewustzijn, de intuïtieve of spirituele mens.

Een aantal kenmerken hiervan zijn:
– De werkelijkheid ervaren als een organisch geheel
– Indrukken intuïtief i.p.v. logisch- analytisch ordenen
– Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid
– Doorzien van leugens en bedrog
– Hooggevoeligheid
– Zelfbewustzijn
– De omgeving spiegelen
– Voor hun leeftijd ‘wijze’ uitspraken doen
– Buitenzintuiglijke ervaringen
– Een individuele ontwikkelingsweg volgen
– Vooral interesse hebben voor zaken waar je van binnenuit voor kiest
– Op je individuele kwaliteiten aangesproken willen worden
– Gericht zijn op zelfverwezenlijking
– Behoefte aan authenticiteit

De definitie die kinderen en jongeren aan spiritualiteit geven is concreet: Jezelf zijn, echt zijn.Nieuwetijdskinderen zijn hoog sensitieve kinderen. Zij voelen emoties en verdriet van anderen sterk aan. Velen van hen passen niet zo goed in de structuren van de huidige maatschappij, hebben soms moeite op school, passen zich moeilijk aan, aan de normen die worden gesteld.
Veel kinderen kunnen gewoon mee doen met de gemiddelde verwachtingen van het kind, anderen kinderen vallen daarbuiten. Het zijn vaak de ouders en leerkrachten die het gedrag opvalt. Sommige van deze ouders zijn met hulpverleningsinstanties in aanraking gekomen. Helaas krijgen deze kinderen al snel een stempel opgedrukt, zowel op school als in de hulpverlening. Waar het om gaat is dat het kind anders is.
Het tempo in de maatschappij is hoog. Kinderen leren al vroeg hier mee om te gaan. Hsp kinderen reageren hier anders op. Ze zoeken een manier om ermee om te gaan en te verwerken. Deze kinderen doen heel veel indrukken op. Alles wat het kind in zijn omgeving opdoet aan indrukken zal het moeten verwerken. Dit kost tijd, kinderen hebben de neiging om zichzelf terug te trekken.

Door hun invoelend vermogen communiceren deze kinderen als het ware met hun gevoel. Ze identificeren ook met hun gevoel. Ze tasten anderen af op hun gevoel.

Ze voelen vaak dingen aan die anderen willen verbergen en snappen niet waarom de ander dat doen. Ze missen vaak de aansluiting met leeftijdsgenootjes, omdat ze hun leeftijd ver vooruit zijn. Het zijn wijze kinderen die ouderlijk over kunnen komen. Vaak zijn het kinderen die sterk verbonden zijn met de natuur.
Overgevoeligheid kan zich op vele manieren uiten, zoals emotioneel, verdrietig of in de vorm van allergie of voedselintolerantie.

Veelal leven deze kinderen te veel in hun hoofd en staan te weinig met beide beentjes op de grond. Ze zijn vaak heel speciale kinderen die hun eigen kijk op dingen hebben, heel verrassend en opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Deze kinderen hebben een extra dimensie die de anderen ontbreekt.
Dit leidt vaak tot onbegrip, zeker als hun handelen niet binnen de normale patronen valt, niet binnen de structuren van onze maatschappij.

Problemen die steeds meer kinderen laten zien, hangen samen met veranderend bewustzijn. Gedragsproblematiek zegt soms meer over de wijze waarop met kinderen wordt omgegaan en over de mensen om hen heen dan over de kinderen zelf. Zij zijn door hun toegenomen bewustzijn gevoeliger en kwetsbaarder op alle niveaus van hun bestaan. Daarnaast ervaren zij de wereld als een eenheid, dus zonder begrenzing in tijd en ruimte. Herkenning en erkenning van intuïtief bewustzijn kan voorkomen dat kwaliteiten van kinderen worden aangezien voor symptomen van een bepaalde stoornis. Wat zie ik als ik naar mijn kind kijk?

Een lijst met kenmerken van Nieuwetijdskinderen: 

Ze huilen vaak als baby
Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
Ze benaderen alles vanuit hun emotie
Ze leven vanuit de eigen wijsheid
Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
Ze hebben moeite met de motoriek
Ze zijn dromerig
Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
Ze reageren sterk intuïtief
Ze kunnen paranormaal begaafd zijn
Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
Ze hebben vaak voedselintoleranties
Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
Ze hebben soms astma
Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
Ze zijn soms hoogbegaafd

Doordat nieuwetijdskinderen vaak paranormaal begaafd zijn is het van belang om ze hierin goed te begeleiden.
Mijn therapeutische werkwijze is er op gericht om het kind/ jongere die handvaten aan te reiken die het nodig heeft om zich te kunnen handhaven in de maatschappij, om mee te kunnen participeren.

Intuitieve Ontwikkeling is hier een onderdeel van:

zichzelf goed af te schermen tegen te veel indrukken van buitenaf

onderscheiden welke emotie en energieën van hemzelf of juist van anderen zijn

omgaan met emoties en lichamelijke klachten die hij per ongeluk heeft overgenomen van anderen

omgaan met buitenzintuiglijke/ ‘paranormale’ vermogens

goed geaard te zijn en te blijven

omgaan met problemen waar hij tegen aan loopt

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *