Triggerpoints

Triggerpoints
Een triggerpoint is een kleine verkramping in een spier die aanvoelt als een pijnlijke verharding. Deze verkrampingen spelen vaak een belangrijke rol bij talloze lichamelijke ongemakken. Bij triggerpointmassage worden deze ‘spierknopen’ opgezocht en gemasseerd.

Tijd voor Jou


foto (1)De Paradox van Innerlijke Rust
In onze constante zoektocht naar rust grijpen we naar middelen die ons onrustiger maken. Hoe harder je rust nastreeft, des te onrustiger je zult worden.

 

We zijn allemaal op zoek naar rust
Innerlijke rust is een soort ontastbaar gevoel wat we allemaal nastreven. Zodra je de opwinding van je kindertijd achter je hebt gelaten, en wordt opgeslokt in het leven van alledag wordt rust steeds waardevoller.

We zijn op zoek naar rust omdat het moderne leven ons zo ontzettend onrustig kan maken. Wij mensen zijn ontworpen om te leven in de natuur, in harmonie met het landschap en de wereld om ons heen.

In onze moderne wereld is de dagelijkse zonsondergang vervangen door een televisie en is het buitenleven ingeruild voor een kantoor. We werken met onze hersenen en stellen enorm hoge eisen aan onszelf.

Bovendien zijn er overal prikkels. Op straat, in de media, op je mobiel en ga zo maar door. We leven in een wereld die ons leven leuk en interessant maakt, maar die ook zorgt voor groeiende onrust. En hoewel de één beter met onrust kan leven dan de ander, zijn we allemaal ergens op zoek naar die plek van innerlijke rust. “Tijd voor Jou” verder lezen

Nieuwetijdskinderen en Massagetherapie

Nieuwetijdskinderen

De kinderen en jongeren van deze tijd zitten anders in hun vel dan mensen uit voorgaande generaties. Dit is het gevolg van de evolutie van het menselijk bewustzijn, de intuïtieve of spirituele mens.

Een aantal kenmerken hiervan zijn:
– De werkelijkheid ervaren als een organisch geheel
– Indrukken intuïtief i.p.v. logisch- analytisch ordenen
– Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid
– Doorzien van leugens en bedrog
– Hooggevoeligheid
– Zelfbewustzijn
– De omgeving spiegelen
– Voor hun leeftijd ‘wijze’ uitspraken doen
– Buitenzintuiglijke ervaringen
– Een individuele ontwikkelingsweg volgen
– Vooral interesse hebben voor zaken waar je van binnenuit voor kiest
– Op je individuele kwaliteiten aangesproken willen worden
– Gericht zijn op zelfverwezenlijking
– Behoefte aan authenticiteit

De definitie die kinderen en jongeren aan spiritualiteit geven is concreet: Jezelf zijn, echt zijn. “Nieuwetijdskinderen en Massagetherapie” verder lezen

Past Reality Integration ( PRI)

Past Reality Integration (PRI)

Is een fundamenteel vernieuwende vorm van psychotherapie, in 2000 ontwikkeld door drs. Ingeborg Bosch (1960). Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd geïnspireerd door het gedachtegoed van psychoanalyticus Alice Miller en Jean Jenson, alsmede door oosterse denkwijzen. Ingeborg Bosch schreef drie succesvolle zelfhulpboeken en produceerde een DVD over PRI. Momenteel houdt ze zich bezig met de verdere ontwikkeling van PRI en met het opleiden van PRI-therapeuten.

Waarop is PRI gebaseerd?
PRI is een methode die er van uit gaat dat verdrongen en ontkende gevoelens uit onze jeugd bepalend zijn voor onze reacties als volwassene in het hier en nu. Als kind zijn we totaal afhankelijk van ouders of verzorgers en, hoe hard het ook klinkt, ouders kunnen er simpelweg niet altijd zijn om hun kind liefde, warmte en geborgenheid te geven. Dit bezorgt het kind verpletterende emotionele pijn, het kind krijgt immers niet wat het nodig heeft om te overleven. Het psychisch afweersysteem zorgt er –onbewust– voor dat die onverdraaglijke waarheid wordt verdrongen uit het bewustzijn en daardoor niet wordt gevoeld. Zo wordt een kind met een goed functionerend psychisch afweersysteem beschermd tegen elke emotionele pijn, hoe heftig ook, en overleeft het zijn jeugd. “Past Reality Integration ( PRI)” verder lezen

Spirituele oorzaak van de mens met ADHD

De mens met het ADHD syndroom heeft door zijn incarnatie ook veel oertrauma’s geactiveerd, vooral woede en verlatingsangst spelen een grote rol. Zijn incarnatie werd ervaren als een verwerping uit de Bron. Vandaar de woede en de zelfverwerping die hierdoor is ontstaan. Door zijn gedrag roept hij vaak weerstand op bij mensen in zijn omgeving, hierdoor krijgt hij het gevoel niet begrepen te worden. Hij doet toch zijn best en toch wordt hij afgewezen. Door deze afwijzing gaat hij zichzelf verwerpen. Door de chaos in zijn hoofd en de onrust in zijn lijf kan hij niet bij zijn innerlijk anker komen, hij zit in de beweging van de materie gevangen. Op alles wat zijn zintuigen prikkelt, reageert hij heftig. Hyperactief, impulsief en niet kunnen concentreren, dat is het etiket wat de mens met ADHD opgeplakt krijgt. Er is een beschadiging in de opbouw van zijn spiritueel weefsel, waardoor hij stuurloos is. Hierdoor ontstaat een spanningsveld, omdat de hogere lagen in zijn aura niet goed met elkaar in verbinding staan; hij heeft de hogere lagen uit zich geworpen. Hij ervaart dit alsof hij uit de Bron geworpen is. Hij wil niet meer aan dit trauma herinnerd worden. Er is daardoor geen goede doorstroming via zijn kruinchakra met als gevolg verstoring in de hersenen en zenuwweefsel. Het opsporen van het oertrauma en hem ervan bewust te maken, de verstoring van de fysiologie van de hersenen te herstellen, structuur en ordening in zijn leven aan te brengen, zijn enkele mogelijkheden om de mens met ADHD te helpen. Een holistische heling waardoor hij zichzelf en zijn spitrituele zelf niet langer afwijst. “Spirituele oorzaak van de mens met ADHD” verder lezen

Massagetherapie voor senioren

 

Massagetherapie voor senioren

Massage versterkt de algemene gezondheid en vitaliteit en is geschikt voor iedereen, ongeacht uw leeftijd. Juist wanneer u ouder wordt, kan massage een weldaad zijn voor lichaam en geest. Massage en warmte bevorderen essentiële lichaamsfuncties en helpen u sneller te ontspannen. Deze aandacht voor uzelf zorgt ervoor dat u weer ‘thuiskomt’ in uw lichaam.

Een regelmatige massage helpt:

 • spieren, gewrichten en huid soepel te houden
 • pijnklachten te verminderen
 • uw bewegingspatroon te verbeteren
 • bij slaapproblemen
 • uw immuunsysteem te versterken
 • uw bloeddruk te verlagen
 • uw welbevinden te bevorderen
 • gevoelens van spanning te verminderen
 • u sneller te herstellen
 • uw welbevinden te bevorderen
 • “Massagetherapie voor senioren” verder lezen

Holistische Massagetherapie

Holistisch komt van het woord Holos dat ‘heel’ betekent. Een holistische massage neemt dan ook de hele mens als uitgangspunt. Een mens heeft niet alleen een lichaam maar hij/zij bestaat ook uit een emotioneel, mentaal, sociaal en spiritueel deel. Al deze delen samen maken dat je bent wie je bent.
Ervaar je spanningen, problemen of blokkades op één bepaald gebied dan zal dat zijn weerslag hebben op alle andere gebieden en dus ook op je lichaam. De balans tussen de delen onderling raakt verstoord en hierdoor kunnen uiteindelijk klachten of zelfs ziekten ontstaan.

Bij een holistische massage worden deze klachten gebruikt om inzicht te krijgen in jezelf. Het zijn signalen die je lichaam uitzendt om iets onder de aandacht te brengen wat opgemerkt en gevoeld wil worden. Het is iets wat aan je aandacht, je bewustzijn ontsnapt. Het lichaam is in staat om gevoelens, gedachten en ervaringen vast te houden en op te slaan, maar kan deze ook weer los laten.

In de  holistische massagetherapie word je aangeraakt en aanraking is een goede manier om dichter bij jezelf te komen. Je krijgt een mogelijkheid om te voelen wat er bij je gebeurt.

Door te ervaren wat zich laat zien en daar met aandacht bij te blijven kun je contact maken met datgene wat de klacht je te vertellen heeft. Dit kan verheldering geven waardoor je dichter bij de basis, de oorzaak, van je klacht kan komen. Die ervaringen en inzichten kunnen je helpen om de balans in jezelf te herstellen.

Bindweefselmassage

Bij een bindweefselmassage wordt de huid en het onderliggende bindweefsel intensief ‘gerold’ in verschillende richtingen.
Er bestaat een relatie tussen gedeelten van de huid (segmenten) met inwendige organen, lichaamsdelen en lichaamsfuncties. Een verstoring of spanningsveld kan dan in bepaalde delen van de huid, spieren en wervelkolom afwijkingen veroorzaken zoals b.v. verklevingen of pijnlijke plekken. Door behandeling van deze zônes worden inwendige organen, lichaamdelen en lichaamsfuncties beïnvloed. Binnen de holistische massagetherapie een effectief hulpmiddel om dieper liggende ‘lagen’ bewust te helpen worden.

Voetreflexologie

De voeten weerspiegelen wat zich in het lichaam afspeelt. Wat er bewust of onbewust gebeurt, is terug te vinden op de voeten. Uitgaande van de holistische visie wordt de fysieke projectie (gevoelige plekken) gezien als een projectie van alle andere niveau’s (mentaal, emotioneel, sociaal, spiritueel).
Op de voeten bevinden zich reflexzônes die corresponderen met lichaamsdelen, spieren en organen. Aan de hand van de gevoeligheid van deze zônes kun je je een beeld vormen van de spanningsverhoudingen in het lichaam. Door het masseren van de voeten en het behandelen van de gevoelige zônes ontstaat de mogelijkheid om bewust te worden van wat er speelt. Daarnaast heeft de behandeling invloed op de bloedsomloop, de lymfestroom en de meridianen (energiekanalen). Ze zet aan tot een verbeterde circulatie die een gunstig effect heeft op de aanvoer van belangrijke voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen. Binnen de holistische massagetherapie een goede methode om een beeld te vormen van de energieverhoudingen in het lichaam.