Massagevormen

Klassieke massage
Deze massage werkt vooral op het soepel maken van de spieren, en het laten stromen van bloed en voedingsstoffen naar de weefsels en organen.

Energetische massage / Haptische massage
Deze massage bevordert de doorstroming in de energiebanen.Haptische massage komt voort uit de haptonomie en betekent ‘de wijze van aanraken’. De nadruk ligt op het respectvol en zorgvuldig aanraken. Het gaat om contact maken en het in contact zijn.

DSC_0048

Chakramassage / Polariteitsmassage
Elk mens bestaat uit minpolen en pluspolen. Bij polariteitsmassage kan worden ervaren hoe het is gesteld met de energiebalans. Ook hier zal het doel van de massage niet zijn om de energiebalans te herstellen, maar juist bewust te worden van de stand van zaken zoals die zich voordoet. In deze massagevorm worden de energiecentra (Chakra’s) betrokken: Energie stroomt via meridianen (energiebanen) door ons lichaam. In de meridianen zitten bepaalde punten, waar de energie een ophoping bereikt. Deze energiepunten worden Chakra genoemd. Aan de voor- en achterzijde van het lichaam worden zeven hoofdchakra’s onderscheiden. Elke chakra staat in verbinding met een bepaald levensgevoel of gebied. Het al of niet goed functioneren van zo’n chakra is mede van invloed op bepaalde psychische en/of lichamelijke problemen die we tegenkomen op het betreffende levensgebied.

Voetreflexmassage
Uitgangspunten zijn dat zones op de voeten een verbinding hebben met lichaamsdelen, organen en het hormonale stelsel. Het hele lichaam weerspiegelt zich in de voeten.Vele punten op de voet corresponderen met o.a. organen, klieren en spieren in het lichaam en worden de ‘reflex-zones’ genoemd. De verbinding loopt via de zenuwbanen en meridianen (energiebanen).

Bindweefselmassage
Bindweefselmassage is een massagevorm die met speciale massagetechnieken aangrijpt op ons bindweefsel, het weefsel direct onder de huid. Het lichaam is ingedeeld in de zones van Head die via ons zenuwstelsel verbinding hebben met lichaamsdelen en organenBinnen het lichaam heeft het bindweefsel een steunende en verzorgende functie. Bindweefsel beschermt de organen en bepaalt hun vorm. Ook de onderlinge beweeglijkheid van de organen wordt verzorgd door het bindweefsel. Via het bindweefsel worden bloedvaten en zenuwen naar de organen geleid. Alle inwendige organen hebben zodoende een relatie met het bindweefsel dat vlak onder de huid ligt. Bindweefselmassage is een vorm van reflexzonebehandeling. Als organen of andere functies niet goed werken is dat in de betreffende huidzone waar te nemen. Door een zone te masseren wordt het daarmee samenhangende orgaan beinvloed.

Holistic  Pulsing
Bij pulsing wordt een pulserende beweging in gang gezet die zich voortzet tot de verste uithoeken van het lichaam, zoals bij een rimpeling op het wateroppervlak. Cliënten beschrijven dikwijls een sensatie van terugkeer tot de vroege kindertijd. Via pulsen kun je tot meer lichaamsbewustzijn komen. Je kunt merken waar de puls stopt en waar hijzelf vasthoudt. 

Focussen
De massagetherapie is gericht op het aandachtig laten voelen en beluisteren van lichamelijke signalen. Ons lichaam wordt beschouwd als een klankkast die, als we goed luisteren, ons van alles kan vertellen over onszelf. Het is een methode om bewust een brug te slaan tussen lichaam en geest. Focussen is een soort naar binnen gerichte aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat. Het is een soort zoeken na een lijfelijke ervaring die aangeeft hoe je in een bepaalde levenssituatie staat. Als je er aandacht aan geeft, komen er woorden of beelden bij die vaak leiden tot kleine veranderingsstappen, tot actie en tot nieuwe denkbeelden.

‘Sta eens even stil zodat je ziel je in kan halen.’