Wat kun je verwachten ?

Wat kun je verwachten:

  • Tijdens het eerste consult vindt een anamnese gesprek plaats
  • Klachten, problemen en achtergronden, wensen en doelen worden vastgesteld
  • We kijken of er overleg met een huisarts, specialist of andere discipline wenselijk of noodzakelijk is
  • In  overleg stellen we een behandelplan op
  • Het verloop van de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd
  • Het eerste consult duurt 1½ uur
  • De vervolgbehandelingen  1 tot 1½ uur in overleg

Massagetherapie is een zelfstandige therapie, maar kan een goede aanvulling vormen op de reguliere zorg van huisarts, fysiotherapeut, psychotherapeut, of psycholoog. Ik ben als natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij Beroepsvereniging VBAG en als HBO Registertherapeut BCZ bij Stichting RBCZ. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt hierdoor geheel of gedeeltelijk mijn consulten en behandelingen. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Voor mijn behandelingen is er geen doorverwijzing van de huisarts nodig.