Visie

Mens-zijn
Ik zie de mens als een eenheid van lichaam en geest: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel. De mens functioneert tegelijkertijd in deze vijf niveaus die constant met elkaar in wisselwerking zijn. Iedere verandering bij één van deze niveaus heeft haar weerklank in alle andere. Ziekte en symptomen worden door mij gezien als het vragen om aandacht voor die aspecten van onszelf die niet worden gehoord of gezien. Massagetherapie helpt je meer bewust te worden en doet een beroep op het zelfhelende vermogen van het lichaam. Je hoeft geen klachten te hebben.Jezelf ervaren tijdens een behandeling kan je helderheid geven hoe je je op dit moment voelt en waar je staat. In contact met je lichaam kunnen inzichten ontstaan. Gevoelde inzichten die je helpen meer kwaliteit en authenticiteit in je leven te ervaren.

 

 ‘Wees niet bang het pad te verlaten; je voetstappen zijn het pad.’