Zorgverzekeraars

Informatie vanuit de V.B.A.G Beroepsvereniging:
De V.B.A.G. Beroepsvereniging heeft contact met vele Zorgverzekeraars en is actief in het leggen van nieuwe samenwerking verbanden voor verdere erkenning van het therapeutische werk van de bij ons aangesloten en HBO gekwalificeerde Natuurgeneeskundigen.

Hierdoor wordt de door onze A-Licentie houders uitgevoerde natuurgeneeskundige behandeling deels of volledig vergoed door uw verzekering, mits deze zijn opgenomen in uw polisvoorwaarden (aanvullende polis).

Op dit moment is er een zeer sterke trend van verpersoonlijking van de individuele verzekering polis. Deze wordt in toenemende mate maatwerk in plaats van een standaard pakket. Mede hierdoor is het dan ook voor onze leden onmogelijk geworden om aan te geven of er in uw geval wel of niet wordt uitgekeerd.

De therapeut (Ilona Gerrits Praktijk voor massagetherapie en persoonlijke coaching) kan niet voor U declareren. U als cliënt kunt echter wel een met voldaan ondertekende (aantoonbaar betaalde) rekening van de therapeut declareren bij uw verzekeraar.

Daar U zelf verantwoordelijk bent voor de declaratie van de gemaakte therapeutische onkosten en het sterk individuele karakter van de vergoedingen adviseren wij u dan ook om van te voren bij uw verzekeraar te informeren in hoeverre uw polis de te maken onkosten wel of niet zal dekken.

Indien u vragen hebt aangaande vergoeding, dient u contact op te nemen met uw verzekeraar.