Tijd voor Jou


foto (1)De Paradox van Innerlijke Rust
In onze constante zoektocht naar rust grijpen we naar middelen die ons onrustiger maken. Hoe harder je rust nastreeft, des te onrustiger je zult worden.

 

We zijn allemaal op zoek naar rust
Innerlijke rust is een soort ontastbaar gevoel wat we allemaal nastreven. Zodra je de opwinding van je kindertijd achter je hebt gelaten, en wordt opgeslokt in het leven van alledag wordt rust steeds waardevoller.

We zijn op zoek naar rust omdat het moderne leven ons zo ontzettend onrustig kan maken. Wij mensen zijn ontworpen om te leven in de natuur, in harmonie met het landschap en de wereld om ons heen.

In onze moderne wereld is de dagelijkse zonsondergang vervangen door een televisie en is het buitenleven ingeruild voor een kantoor. We werken met onze hersenen en stellen enorm hoge eisen aan onszelf.

Bovendien zijn er overal prikkels. Op straat, in de media, op je mobiel en ga zo maar door. We leven in een wereld die ons leven leuk en interessant maakt, maar die ook zorgt voor groeiende onrust. En hoewel de één beter met onrust kan leven dan de ander, zijn we allemaal ergens op zoek naar die plek van innerlijke rust. “Tijd voor Jou” verder lezen

Past Reality Integration ( PRI)

Past Reality Integration (PRI)

Is een fundamenteel vernieuwende vorm van psychotherapie, in 2000 ontwikkeld door drs. Ingeborg Bosch (1960). Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd geïnspireerd door het gedachtegoed van psychoanalyticus Alice Miller en Jean Jenson, alsmede door oosterse denkwijzen. Ingeborg Bosch schreef drie succesvolle zelfhulpboeken en produceerde een DVD over PRI. Momenteel houdt ze zich bezig met de verdere ontwikkeling van PRI en met het opleiden van PRI-therapeuten.

Waarop is PRI gebaseerd?
PRI is een methode die er van uit gaat dat verdrongen en ontkende gevoelens uit onze jeugd bepalend zijn voor onze reacties als volwassene in het hier en nu. Als kind zijn we totaal afhankelijk van ouders of verzorgers en, hoe hard het ook klinkt, ouders kunnen er simpelweg niet altijd zijn om hun kind liefde, warmte en geborgenheid te geven. Dit bezorgt het kind verpletterende emotionele pijn, het kind krijgt immers niet wat het nodig heeft om te overleven. Het psychisch afweersysteem zorgt er –onbewust– voor dat die onverdraaglijke waarheid wordt verdrongen uit het bewustzijn en daardoor niet wordt gevoeld. Zo wordt een kind met een goed functionerend psychisch afweersysteem beschermd tegen elke emotionele pijn, hoe heftig ook, en overleeft het zijn jeugd. “Past Reality Integration ( PRI)” verder lezen

De mens

“De mens maakt verre reizen en is verbaasd over de hoogte van de bergen, de geweldige golven van de zee, de lange loop van de rivieren, de uitgestrektheid van de oceaan, de eeuwige kringloop van de sterren … Alleen aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij …”

Hooggevoeligheid

Wat betekent het dat je hooggevoelig bent?
Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.
Een HSP is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip HSP. In het filmpje legt zij in eigen bewoordingen uit wat HSP inhoudt. Zoals elke eigenschap gaat hooggevoeligheid gepaard met zowel positieve kanten als valkuilen. “Hooggevoeligheid” verder lezen